Funkcja RADIANS

Opis
Zamienia wartość kąta podaną w w stopniach ° na wartość kąta podaną w radianach. Zwracana wartość jest typu DOUBLE.
Składnia
RADIANS(wartość)
Ograniczenia
‘wartość’ musi być DOUBLE
Wartości podane w radianach nie są dokładne, ze względu na sposób reprezentacji typu double w Javie.
Przykład
Przykład w klasie R074_RADIANS:

 private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r074_radians";
 private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
 private static final String selectsql = 
  "SELECT val, RADIANS(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  -0.7086036763096978
-39.8  -0.6946410422937431
-37.9  -0.6614797865058508
-37.8  -0.6597344572538565
-36.8  -0.6422811647339132
33.2  0.5794493116621174
36.6  0.6387905062299246
36.6  0.6387905062299246
36.7  0.640535835481919
37.1  0.6475171524898963
37.4  0.6527531402458793
38.3  0.6684611035138281
38.9  0.6789330790257941
39.2  0.6841690667817772
39.7  0.6928957130417488
40.1  0.6998770300497262
41.2  0.7190756518216638

Pliki do ściągnięcia

R074_RADIANS.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.