Funkcja MOD

Opis
Zwraca resztę z dzielenia (modulus) liczb całkowitych ‘val1’ przez ‘val2’. Wynik jest liczbą ujemną jeśli ‘val1’ jest liczbą ujemną.
Składnia
MOD(val1, val2)
Ograniczenia
Wynik jest typu

 • SMALLINT – jeśli oba argumenty są SMALLINT
 • INTEGER – jeśli jeden argument jest INTEGER, a drugi INTEGER albo SMALLINT
 • BIGINT – jeśli jeden argument jest BIGINT, a drugi BIGINT albo INTEGER albo SMALLINT
 • NULL – jeśli co najmniej jeden z argumentów jest NULL.

Przykład
Przykład w klasie R074_MOD:

 private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r074_mod";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT val, MOD(CAST(val AS INTEGER), 5) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  0.0
-39.8  -4.0
-37.9  -2.0
-37.8  -2.0
-36.8  -1.0
33.2  3.0
36.6  1.0
36.6  1.0
36.7  1.0
37.1  2.0
37.4  2.0
38.3  3.0
38.9  3.0
39.2  4.0
39.7  4.0
40.1  0.0
41.2  1.0

Pliki do ściągnięcia

R074_MOD.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.