Klasa uruchamiająca

Funkcja LTRIM

Opis
Usuwa początkowe spacje z łańcucha znaków.
Składnia
LTRIM(wartość)
Przykład
Przykłąd w klasie R079_LTRIM:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r079_ltrim";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/daty2.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT data, LTRIM(zdarzenie) FROM daty";

Wynik

1952-06-04   'Urodziny'
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej '
1972-06-26   'Ukończenie liceum '
1977-06-25   'dyplom magistra biologii '

Pliki do ściągnięcia

R079_LTRIM.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.