Funkcja LOG

Opis
Zwraca logarytm naturalny (o podstawie e) podanej wartości loge(wartość). Zwracany wynik jest DOUBLE.
W matematyce oznaczany jako lnx albo logex
Składnia
LOG(wartość)
albo
LN(wartość)
Ograniczenia
‘wartość’ musi być DOUBLE i większa od 0
Jeśli ‘wartość’ jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • mniejsza od zera lub równa 0 – wyrzucany jest wyjątek

Przykład
Przykład w klasie R074_LOG:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r074_log";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT val, LOG(ABS(val)) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  3.703768066607687
-39.8  3.6838669122903918
-37.9  3.6349511120883804
-37.8  3.632309102625542
-36.8  3.6054978451748854
33.2  3.502549875922443
36.6  3.6000482404073204
36.6  3.6000482404073204
36.7  3.6027767550605247
37.1  3.6136169696133895
37.4  3.6216707044204863
38.3  3.6454498961866
38.9  3.6609942506244004
39.2  3.6686767467964168
39.7  3.681351187693145
40.1  3.6913763343125234
41.2  3.7184382563554808

Pliki do ściągnięcia

R074_LOG.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.