Klasa uruchamiająca

Funkcja LOCATE

Opis
Wyszukuje łańcuch znaków w obrębie łańcucha znaków.
Składnia
LOCATE(val1, val2 [, val3])
Ograniczenia

 • ‘val1’ to łańcuch znaków do wyszukania
 • ‘val2’ to łańcuch znaków, w którym wyszukiwana jest ‘val1’
 • ‘val3’ – opcjonalna – pozycja w ‘val2’ od której należy zacząć wyszukiwanie. Jeśli nie jest podana wyszukiwanie zaczyna się od 1, czyli od początku
 • Funkcja zwraca 0 – jeśli ‘val1’ nie została zlokalizowana, lub pozycję pierwszego wystąpienia ‘val1’ w ‘val2’
 • Jeśli ‘val1’ jest pustym łańcuchem znaków “” zwraca wartość ‘val3’ jeśli została podana albo 1 jeśli ‘val3’ nie została podana
 • Jeśli ‘val1’ lub ‘val2’ jest NULL – wynik jest NULL

Przykład
Przykład w klasie R079_LOCATE:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r079_locate";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 = 
  "SELECT data, zdarzenie, LOCATE('y', zdarzenie) FROM daty";

Wynik

1952-06-04   'Urodziny'8
1968-06-04   'Ukończenie szkoły podstawowej'17
1972-06-26   'Ukończenie liceum'0
1977-06-25   'dyplom magistra biologii'2

Pliki do ściągnięcia

R079_LOCATE.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.