Klasa uruchamiająca

Funkcja INTEGER

Opis
Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu INTEGER dla liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu numerycznego.
Składnia
INTEGER(wartość)
Ograniczenia
Podany łańcuch znaków po automatycznym usunięciu ewentualnych białych znaków z początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą INTEGER
Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej liczby do kolumny typu INTEGER (zobacz opis typu)
Przykład
Przykład w klasie R078_INTEGER:

private static final String baza = 
   "C:/Przyklady/r078_integer";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata3.sql";
private static final String selectsql =  
   "SELECT val, INTEGER(val) FROM mathdata";

Wynik

1234   1234
2345   2345
3456   3456
4567   4567

Pliki do ściągnięcia

R078_INTEGER.zip (klasa)
mathdata3.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.