Funkcja FLOOR

Opis
Zaokrągla wartość w dół i zwraca największą liczbę mniejszą wartość całkowitą typu DOUBLE, która jest mniejsza lub równa podanej wartości.
W matematyce oznaczana jako .
Składnia
FLOOR(wartość)
Zakres
Działa na liczbach typu DOUBLE
Ograniczenia
Jeśli wartość jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • INTEGER – wynik jest DOUBLE identyczny z liczbą
 • 0 – wynik jest 0

Przykład
Przykład w klasie R074_FLOOR:

 private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r074_floor";
 private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
 private static final String selectsql = 
  "SELECT val, FLOOR(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  -41.0
-39.8  -40.0
-37.9  -38.0
-37.8  -38.0
-36.8  -37.0
33.2  33.0
36.6  36.0
36.6  36.0
36.7  36.0
37.1  37.0
37.4  37.0
38.3  38.0
38.9  38.0
39.2  39.0
39.7  39.0
40.1  40.0
41.2  41.0

Pliki do ściągnięcia

R074_FLOOR.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.