Funkcja EXP

Opis
Zwraca liczbę e(podstawa logarytmów naturalnych) podniesioną do potęgi ‘wartość’ ewartość
Składnia
EXP(wartość)
Ograniczenia
‘wartość’ musi być DOUBLE
Przykład
Przykład w klasie R074_EXP:

 private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r074_exp";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT val, EXP(val) FROM mathdata";

Wynik

-40.6  2.331546249553593E-18
-39.8  5.188951605054656E-18
-37.9  3.469278269749097E-17
-37.8  3.834145450438509E-17
-36.8  1.042228790559592E-16
33.2  2.621662603718911E14
36.6  7.855576054835269E15
36.6  7.855576054835269E15
36.7  8.68175420053538E15
37.1  1.2951655335209504E16
37.4  1.748290602692123E16
38.3  4.3001010055879984E16
38.9  7.8352948858600352E16
39.2  1.05765418116334288E17
39.7  1.74377694552893024E17
40.1  2.6014095145175104E17
41.2  7.8150660778845005E17

Pliki do ściągnięcia

R074_EXP.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.