Klasa uruchamiająca

Funkcja DOUBLE

Opis
Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu DOUBLE dla liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu numerycznego.
Składnia
DOUBLE(wartość)
Ograniczenia
Podany łańcuch znaków po zignorowaniu ewentualnych białych znaków z początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą DOUBLE
Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej liczby do kolumny typu DOUBLE (zobacz opis typu)
Przykład
Przykład R078_DOUBLE:

private static final String baza = 
   "C:/Przyklady/r078_double";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata4.sql";
private static final String selectsql = 
   "SELECT val, DOUBLE(val) FROM mathdata";

Wynik

1.234   1.234
23.45   23.45
345.6   345.6
4567.0   4567.0

Pliki do ściągnięcia

R078_DOUBLE.zip (klasa)
mathdata4.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.