Klasa uruchamiająca

Funkcja DAY

Opis
Zwraca dzień miesiąca jako INTEGER pomiędzy 1, a 31.
Składnia
DAY(wartość)
Argument musi być:

 • DATE
 • TIMESTAMP
 • łańcuchem znaków – nie będącym CLOB, LONG VARCHAR ani XML – będącym poprawną datą lub znacznikiem czasu

Przykład
Przykład w klasie R080_DAY:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r080_day";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 = 
  "SELECT data, DAY(data) FROM daty";

Wynik

1952-06-04    4
1968-06-04    4
1972-06-26    26
1977-06-25    25

Pliki do ściągnięcia

R080_DAY.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.