Klasa uruchamiająca

Funkcja CURRENT TIMESTAMP

Opis
Zwraca aktualny stempel czasowy.
Składnia
CURRENT TIMESTAMP
albo
CURRENT_TIMESTAMP
Ograniczenia
Jeśli w jednej instrukcji funcja jest wywoływana wielokrotnie to zwracany jest zawsze pierwszy wynik
Przykład
Przykład w klasie R081_CURRENT_TIMESTAMP:

private static final String baza = 
   "C:/Przyklady/r081_cur_timestamp";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 = 
   "SELECT CURRENT TIMESTAMP FROM daty";

Wynik

2017-05-14 13:44:50.407

Pliki do ściągnięcia

R081_CURRENT_TIMESTAMP.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.