Klasa uruchamiająca

Funkcja CURRENT SCHEMA

Opis
Zwraca aktualny domyślny schemat bazy danych, w postaci łańcucha znaków o długości do 128 znaków.
Składnia
CURRENT SCHEMA
albo
CURRENT SQLID
Przykład
Przykład w klasie R081_CURRENT_SCHEMA:

private static final String baza = 
   "C:/Przykladyr081_cur_schema";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/daty.sql";
static final String selectsql1 = 
   "SELECT CURRENT SCHEMA FROM daty";

Wynik

APP

Domyślnym schematem jest schemat ‘APP’.
Więcej o schematach przeczytasz w odpowiednim rozdziale.

Pliki do ściągnięcia

R081_CURRENT_SCHEMA.zip (klasa)
daty.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.