Klasa uruchamiająca

Funkcja CHAR

Opis
Funkcja zwracająca wartość typu CHAR (o stałej liczbie znaków).
Składnia
CHAR(val1 [, val2])
Ograniczenia

  • ‘val1’ – może być typu znakowego, numerycznego, daty i czasu oraz XML (użyj XMLSERIALIZE). Liczba znaków w wyniku zależy od typu
  • ‘val2’ może być liczbą INTEGER od 0 do 254 określającą liczbę znaków w wyniku. Jeśli liczba będzie zbyt mała w stosunku do wielkości danych – dane zostaną obcięte, jeśli zbyt duża – zostanie uzupełniona spacjami

Przykład w klasie R078_CHAR:

private static final String baza = 
   "C:/Przyklady/r078_char";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/temperatura2.sql";
private static final String selectsql = 
   "SELECT CHAR(val, 4) FROM temperatura";

Wynik

33.2
36.6
36.6
36.7
36.8
37.1
37.4
37.8
37.9
38.3
38.9
39.2
39.7
39.8
40.1
40.6
41.2

Pliki do ściągnięcia

R078_CHAR.zip (klasa)
temperatura2.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.