Funkcja CEIL

Opis
Zaokrągla wartość w górę i zwraca najmniejszą wartość całkowitą typu DOUBLE, która jest większa lub równa podanej wartości. W matematyce oznaczana jako
Składnia
CEIL(wartość)
albo
CEILING(wartość)
Zakres
Działa na liczbach typu DOUBLE
Ograniczenia
Jeśli wartość jest:

 • NULL – wynik jest NULL
 • INTEGER – wynik jest DOUBLE identyczny z liczbą
 • 0 – wynik jest 0
 • Pomiędzy -1.0 i 0 – wynik jest 0
  • Przykład
   Przykład w klasie R074_CEIL

   private static final String baza = 
       "C:/Przyklady/r074_ceil";
   private static final String skrypt = 
       "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
   private static final String selectsql = 
       "SELECT val, CEIL(val) FROM mathdata";
   

   Wynik
   Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

   -40.6  -40.0
   -39.8  -39.0
   -37.9  -37.0
   -37.8  -37.0
   -36.8  -36.0
   33.2  34.0
   36.6  37.0
   36.6  37.0
   36.7  37.0
   37.1  38.0
   37.4  38.0
   38.3  39.0
   38.9  39.0
   39.2  40.0
   39.7  40.0
   40.1  41.0
   41.2  42.0
   

   Pliki do ściągniecia

   R074_CEIL.zip (klasa)
   mathdata.zip (skrypt)
   Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
   Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
   Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.