Klasa uruchamiająca

Funkcja CAST

Opis
Funkcja rzutująca dane z jednego typu do drugiego. Można użyć parametrów i wartości NULL.
Składnia
CAST([typ1 | NULL | ?] AS typ2)
Ograniczenia

 • ‘typ1’ może być wyrażeniem
 • ‘typ1’ nazywany jest typem wejściowym (źródłowym), a ‘typ2’ typem wyjściowym (docelowym)

Konwersja
We wpisie konwersja. podano tabelę przedstawiającą możliwości konwersji. Jeśli na przecięciu typów jest ‘T’ to znaczy, że konwersja między typami jest dozwolona. W takim przypadku można użyć funkcji CAST, ale należy zwrócić uwagę na ewentualne niekompatybilności pomiędzy wielkościami.
Gdy konwersja jest dozwolona – aby uniknąć niespodzianek – zajrzyj do opisów obu typów.
Konwersja typów daty i czasu

 • DATE rzutowane do TIMESTAMP – czas w TIMESTAMP jest 00:00:00
 • TIME rzutowane do TIMESTAMP – wstawiana data jest CURRENT_DATE (czas wykonywania rzutowania)

Przykład
Przykład w klasie R078_CAST:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r078_cast";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/temperatura2.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT val, CAST (val AS DECIMAl(5,3)) FROM temperatura";

Wynik

33.2  33.200
36.6  36.600
36.6  36.600
36.7  36.700
36.8  36.800
37.1  37.100
37.4  37.400
37.8  37.800
37.9  37.900
38.3  38.300
38.9  38.900
39.2  39.200
39.7  39.700
39.8  39.800
40.1  40.100
40.6  40.600
41.2  41.200

Pliki do ściągnięcia

R078_CAST.zip (klasa)
temperatura2.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *