Klasa uruchamiająca

Funkcja BIGINT

Opis
Funkcja rzutująca i parsująca. Zwraca wartość typu BIGINT dla liczby podanej jako łańcuch znaków lub liczby będącej innego typu numerycznego.
Składnia
BIGINT(wartość)
Ograniczenia
Podany łańcuch znaków po automatycznym usunięciu ewentualnych białych znaków z początku i końca łańcucha musi być poprawną liczbą BIGINTEGER
Podanie liczby innego typu ma skutek taki sam jak próba wpisania tej liczby do kolumny typu BIGINT (zobacz opis typu)
Przykład
Przykład w klasie R078_BIGINT:

private static final String baza = 
   "C:/Przyklady/r078_bigint";
private static final String skrypt = 
   "aderby/src/resources/sqls/mathdata3.sql";
private static final String selectsql =  
"SELECT val, BIGINT(val) FROM mathdata";

Wynik

1234   1234
2345   2345
3456   3456
4567   4567

Pliki do ściągnięcia

R078_BIGINT.zip (klasa)
mathdata3.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.