Klasa uruchamiająca

Funkcja ATAN

Opis
Zwraca liczbę DOUBLE będącą kątem (podanym w radianach) dla podanego tangensa kąta.
Składnia
ATAN(wartość)
Ograniczenia

 • ‘wartość’ musi być DOUBLE
 • Jeśli ‘wartość’ jest NULL – wynik jest NULL
 • Jeśli ‘wartość’ jest 0 – wynik jest 0
 • Zwrócona wartość jest w zakresie <-π/2, π/2>

Przykład
Przykład w klasie R076_ATAN:

private static final String baza = 
  "C:/Przyklady/r076_atan";
private static final String skrypt = 
  "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
private static final String selectsql = 
  "SELECT TAN(val), ATAN(TAN(val)) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik

-4.6174261980820175  -1.3575191894877228
-1.960450483906411  -1.0991118430775175
-1.960450483906411  -1.0991118430775175
-1.5543695281039125  -0.999111843077516
-0.6828337470600736  -0.5991118430775174
-0.3083633729460757  -0.29911184307752026
0.685441454120882  0.6008881569224782
2.5789312829885915  1.2008881569224796
14.281169426625985  1.500888156922484
-2.179921222821318  -1.1407044966673092
-0.9143822234670986  -0.7407044966673106
0.37559875560898204  0.3592955033326907

Pliki do ściągnięcia

R076_ATAN.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.