Funkcja ABS

Opis
Zwraca wartość absolutną danego wyrażenia. W matematyce oznaczana jako |x|.
Składnia
ABS(wartość)
albo
ABSVAL
Przykład
Przykład w klasie R074_ABS:

 private static final String baza = "C:/Przyklady/r074";
  private static final String skrypt = 
     "aderby/src/resources/sqls/mathdata.sql";
  private static final String selectsql = 
      "SELECT val, SQRT(val) FROM mathdata WHERE val > 0";

Wynik
Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

-40.6  40.6
-39.8  39.8
-37.9  37.9
-37.8  37.8
-36.8  36.8
33.2  33.2
36.6  36.6
36.6  36.6
36.7  36.7
37.1  37.1
37.4  37.4
38.3  38.3
38.9  38.9
39.2  39.2
39.7  39.7
40.1  40.1
41.2  41.2

Pliki do ściągniecia

R074_ABS.zip (klasa)
mathdata.zip (skrypt)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.