Apache Derby to nowoczesny RDMS czyli SZRBD (Relational Database Management System – System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych) rozwijany przez Apache Software Foundation.
Apache Derby:

 1. Jest niezależna od systemu operacyjnego i całkowicie przenośna.
 2. Jest wieloplikowa – składa sie z folderu o nazwie bazy, podfolderów i plików.
 3. Została w całości napisana w języku Java. Od wersji 10.15 jest zmodularyzowana. Użytkownik może tworzyć własne funkcje, procedury, typy danych, etc.
 4. Wypełnia standardy JDBC i SQL. Posiada wbudowany sterownik JDBC. Można z niej korzystać przy użyciu narzędzia skryptowego ij (wymaga znajomości narzędzia i SQL) albo z poziomu języka Java (wymaga znajomości SQL i Java). Narzędzie ij pozwala na uruchamianie skryptów zawartych w plikach *.sql.
 5. Może być uruchamiana w każdym języku programowania, który potrafi uruchomic kod Java.
 6. Baza może być wbudowana w pojedynczą aplikację desktopową lub internetową (serwer www) albo dostępna za pośrednictwem dołączonego serwera sieciowego dla wielu aplikacji. Bazy można używać również z serwerami sieciowymi innymi niż dołączony.
 7. Jest transakcyjna.
 8. Może działać w środowiskach rozproszonych.
 9. Baza używa UTF-8 do zapisu rekordów. Komunikaty bazy sa dostępne w wielu językach również po polsku (niestety) w stronie kodowej Cp-1250. Baza pozwala na dostosowanie sortowania słownikowego do potrzeb języka polskiego.
 10. Silnik bazy danej jest niewielki (ok. 3.5 MB).
 11. Jest szybka i wydajna. W większości sytuacji nie ustępuje innym bazom danych.
 12. Jest bezpieczna. Ma wbudowane zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa, które jednak wymagają odpowiedniej konfiguracji.
 13. Baza danych po spełnieniu pewnych, drobnych wymagań, w trybie tylko do odczytu może być umieszczana w plikach archiwów .jar albo zapisywana na płytkach CD albo DVD.
 14. Jest łatwa w użyciu.
 15. Kody są open source.

Wady:

 1. Typy CLOB, BLOB, XML, LONG VARCHAR oraz typy użytkownika nie mogą posiadać indeksów.
 2. Przy intensywnym używaniu indeksów na długich kolumnach może występować spowolnienie bazy danych
 3. W przypadku, gdy w systemie operacyjnym zabraknie pamięci może nastapić awaria bazy danych, ale bez utraty danych.