shutdown=true

Poniższe polecenie zamyka pojedynczą bazę danych:

  • jdbc:derby:nazwa_bazy;shutdown=true

Zamknięte są wszystkie połączenia z bazą danych, a wszystkie dane i transakcje w bazie są zapisane na dysku.
Poniższe polecenie zamyka silnik Derby i wszystkie bazy danych:

  • jdbc:derby:;shutdown=true

Wszystkie połączenia do wszystkich baz danych są zamknięte, a wszystkie dane zapisane na dysku.
Zamknięcie silnika oznacza wyrejestrowanie sterownika Derby i zamknięcie wszystkich połączeń. Aby uruchomić silnik ponownie konieczne jest załadowanie sterownika.
Atrybut shutdown może być użyty z atrybutem deregister, który ustawiony na false zapobiega wyrejestrowaniu sterownika.
Jeśli używana jest autentykacja to do zamknięcia bazy lub silnika potrzebne są atrybuty user i password, czyli login i hasło. Jeśli używana jest autentykacja i autoryzacja SQL – użytkownik musi być właścicielem bazy danych.
Przykład w klasie R112.

Pliki do ściągnięcia

R112.zip (klasa)
Aktualny (tworzony narastająco) plik module-info.java
Aktualny (tworzony narastająco) plik DerbyUtil.java
Pliki tworzone narastająco zastępują poprzednie pliki o tej samej nazwie i działają dla wszystkich wcześniej opublikowanych przykładów we wszystkich wpisach w projekcie. W przypadku pliku module-info.java może być potrzebne skreślenie niepotrzebnych wpisów.