Łączenie z bazą danych

Aby utworzyć połączenie tworzy się obiekt Connection przy użyciu metody DriverManager.getConnection().
W połączeniu są podawane:

  • Adres bazy danych: zdalny lub lokalny
  • Nazwa bazy danych
  • Atrybuty połączenia z bazą danych

URL połączenia

URL połączenia wygląda następująco:
jdbc:derby:[podprotokół:][nazwa_bazy_danych][;atrybuty_połączenia]
Podprotokół jest opcjonalny więc nie musi być użyty. Jeśli jest użyty wskazuje lokalizację bazy danych.
Jeśli podprotokół występuje może być jednym z poniższych:

  • folder, w którym jest baza – jest domyślny. Jeśli nie wskażemy folderu to przyjmowany jest domyślnie folder systemu Derby
  • memory – baza danych umieszczona jest w pamięci
  • jar – baza danych tylko do odczytu umieszczona w pliku *.jar lub *.zip. W tym przypadku nazwa bazy danych musi być poprzedzona [pathToArchiwe] ścieżką do pliku archiwum
  • classpath – baza danych tylko do odczytu, umieszczona w ścieżce klas

Przykłady (folder)

Jeśli baza np. ‘rozliczeniadb’ znajduje się w folderze systemowym:
jdbc:derby:rozliczeniadb
Jeśli baza znajduje się w podfolderze rozlicz folderu systemowego:
jdbc:derby:/rozlicz/rozliczeniadb
Jeśli baza znajduje się w folderze niesystemowym C:\java:
jdbc:derby:c:/java/rozliczeniadb
Jeśli folder systemowy i folder java z bazą danych znajdują się w tym samym folderze nadrzędnym:
jdbc:derby:../java/rozliczeniadb
Jeśli w momencie połączenia wymienione foldery nie istnieją – zostaną automatycznie utwiorzone. Jeśli utworzenie nie jest możliwe – baza danych nie zostanie utworzona.

Przykłady (jar)

Baza danych jest spakowana w rozliczenia.jar albo rozliczenia.zip i umieszczona w folderze C:/java. Zakładamy, że w obrębie archiwum baza jest w folderze głównym.
jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.jar)rozliczeniadb
albo
jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.zip)rozliczeniadb
Gdyby baza była w archiwum w podfolderze baza:
jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.jar)baza/rozliczeniadb
albo
jdbc:derby:jar:(c:/java/rozliczenia.zip)baza/rozliczeniadb

Przykłady (classpath)

Bazę danych lub bazę danych w postaci pliku *.jar albo pliku *.zip można umieścić w ścieżce klas, czyli umieścić w zmiennej systemowej CLASSPATH położenie bazy. Jeżeli baza znajduje się w folderze c:\java wpisujemy:
;c:\java\rozliczeniadb; albo
;c:java\rozliczenia.jar; albo
;c:\java\rozliczenia.zip;
Aby uzyskać połączenie:
jdbc:derby:classpath:rozliczeniadb

Przykłady (memory)

Umieszczone w rozdziale ‘Specyficzne bazy danych’.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *